Famous Clothes NV creëert die website met de grootste zorg. Famous Clothes NV garandeert echter niet de juistheid van de informatie. De gebruiker is er zich ook van bewust dat de voorgelegde informatie gewijzigd kan worden zonder voorafgaande kennisgeving. Daaruit volgt dat Famous Clothes NV elke verantwoordelijkheid afwijst over de inhoud van de site of het gebruik dat daaruit kan voortvloeien.

Auteursrecht:

De teksten, de lay-out, afbeeldingen en andere elementen op de site worden beschermd door het internationale auteursrecht. Elke kopie, adaptatie, vertaling, arrangement of wijziging van het geheel of een deel van deze website, ongeacht de vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende. Elke inbreuk kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

Merken:

Gelieve op te merken dat een deel van de benamingen, tekens en logo's die op deze site gebruikt worden (onder andere de logos en de benamingen CAMELEON van Famous Clothes NV) beschermde merken zijn.

Diversen:

Elk geschil dat betrekking heeft op de site Famous Clothes NV zal uitsluitend geregeld worden door het Belgisch recht. In het geval van een geschil zullen enkel de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.